tisdag 14 oktober 2014

Det är gift i allt!!!

Just nu oroar jag mig speciellt för alla osynliga hemskheter som finns i dammet hemma. Mjukgörare, flamskyddsmedle, tungmetaller. Usch. Har precis lärt mig att det är jättekorkat att våttorka dam och sedan skölja trasan under kranen, då åker alla gifter ut i vattnet eftersom reningsverken inte kan ta hand om dem. Man ska torka med torr trasa som dammsugs av och sedan lägga damsugarpåsen i brännbart, sedan kan man våttorka. Det gäller speciellt där man har mycket elektronik som avger massa otrevligheter.
Alla som vistas inomhus andas in dammpartiklar men problemet är störst för de minsta barnen och våra husdjur. Dels för att de får i sig en stor mängd damm i förhållande till sin storlek, men även genom att de äter damm, suger eller slickar på saker och vistas mycket på golvet.

Fakta: 
Bromerade flamskyddsmedel
Bromerade flamskyddsmedel är en grupp flamsyddsmedel som inkluderar polybromerade difenyletrar (PBDE) och hexabromcyklododekan (HBCD). PBDE tillverkades och såldes som Penta, Okta och DekaBDE. PentaBDE  och användes i skumgummi i t ex madrasser, soffor och textiler. Okta och DekaBDE användes för att flamskydda hårdplast i elektronik och elektriska apparater . DekaBDE används även i mattor och textilier. HBCD används mest i isoleringsmaterial men även i textilier. 

Perfluorerande ämnen inkluderar bland annat perfluoroktansulfonsyra (PFOS), och perfluoroktansyra (PFOA. Dessa används som tensider i brandsläckningsskum samt som ytbehandling av textilier, mattor, läder, golvpolish, Goretex, och livsmedelsförpackningar. Studier av PentaBDE på djur och människor visar negativa effekter på sköldkörtelns funktion, fortplantning och hjärnan. PFOS/PFOA påverkar levern och reproduktion i djurstudier och effekter  på människor är t.ex. ökade kolesterolnivåer och nedsatt fortplantnings förmåga.

Bisfenol A Stör kroppens hormonsystem,  ger fertilitetsstörningar och cancer i djurstudier. Används vid framställning av hårdplast.

Ftalater Stör kroppens hormonsystem och påverkar fertiliteten. Vissa är klassade som reproduktionstoxiska och misstänks vara cancerogena. Används som mjukgörare i plast.

    Källor: Stockholms universitet, forskning.sehsb.se