tisdag 16 mars 2010

100 tips för att miljövänligare liv # 4 Undvik aliminiumprodukter

Aluminium bryts oftast i dagbrott i u-länder som till exempel Ghana, Indonesien, Surinam och Jamaica under miljöfarliga förhållanden som skadar både människor och natur. -Det går åt stora mängder energi för att framställa den rena metallen. Vilket i allmänhet sker i olika industriländer. Landet där malmen bryts får inga inkomster från slutprodukten men är tvungen att ta alla kostnader och inkomstbortfall som kommer av miljöförstöring och försämrad hälsa hos människorna som lever och arbetar i och omkring dagbrotten.
-Återvunnen aluminium är dock ett bra miljöval då den går att återvinna hur många gånger som helst och drar bara 5% av den energimängd som går åt för att producera ny aluminium. En nyproducerad aluminiumburk ger 20 gånger högre luftföroreningar än en av återvunnen metall.
Men välj hellre glasflaskor alltid när det är möjligt då det oftast inte är möjligt att veta hur aluminiumet i en produkt är producerat.
-Se till att diska och återanvända folie om det är helt, köp hellre tjockare folie som håller för många diskningar än tunt som går sönder direkt och lämna alla aluminium förpackningar till metallåtervinning. Om alla aluminiumförpackningar i Sverige skulle återvinnas så blir det under ett år en så stor energibesparing att det skulle räcka till att värma upp 8500 mindre hus i ett år!

Källor: Svenska Naturskyddsföreningen, Miljöförbundet Jordens Vänner.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar