måndag 14 mars 2011

Lägg ner kärnkraften!

Så länge det inte sker några stora kärnkrafts olyckor verkar många människor och politiker ignorera hur otroligt farlig kärnkraften är trots alla tänkbara försiktighetsåtgärder.

Satsa i stället på energieffektiviseringar och förnyelsebar energi.
Tack vare energieffiktiviseringar låg energianvändningen 1998 på 5-6% högre nivå än 1970!
Enligt en undersökning SWECO gjort åt  SNF kan den svenska elanvändningen halveras till 2030 utan att vi behöver leva vårt liv i mörker.

Att kärnkrafts el skulle vara billig el är en myt. Det kräver enorma mängder pengar och lång tid att bygga ett kärnkraftsverk och kärnkraften subventioneras kraftigt med lägre försäkringspremier och förmånliga lån med statliga stöd i stället för att fullt ut få bära sina egna kostnader.

Om inte annat bör avfalls frågan vara avgörande. Det finns fortfarande idag inga säkra förvaringsmetoder för kärnkraftens högaktiva och extremt farliga avfall som måste förvaras i tusentals år under vilka tänkbara svårigheter som kan uppstå är helt omöjliga att förutse.

Källor : http://www.naturskyddsforeningen.se/ och "Världens chans" av Stefan Edman.

Copyright Marie Karlsson 2011.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar