torsdag 13 september 2012

Se Story of Stuff

Story of Stuff tar upp problemen med vår konsumtions inriktade livstil i alla led på ett intressant och lättförståeligt sätt. Se den du med!
http://www.youtube.com/watch?v=9GorqroigqM 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar