söndag 18 maj 2014

Skräp: Kusträddarna

Håll Sverige Rent har sedan 2014 jobbat  men en kampanj som heter  Kusträddarna som  manifesterar mot den marina nedskräpningen genom att tillsammans plocka skräp på stränder och dokumentera skräpet. Kusträddarna jobbar för att för att skapa engagemang för skräpfria kuster i Sverige och med gemensamma krafter kan lyfta frågan och förhoppningsvis förbättra situationen och samtidigt ge stöd åt organisationer, föreningar, kommuner och andra som precis som driver frågan.
 En Kusträddare:
1. Skräpar inte ned på land eller till havs.
2. Plockar skräp. Ordnar gärna egna skräpplockaraktiviteter. Tar alltid hänsyn till fågelskyddsområden och andra känsliga biotoper. 
3. Dokumenterar skräpet som plockats. 

 Lördagen den 10 maj 2014 anordnade Håll Sverige Rent Kusträddardagen för tredje året i rad. Förra året lockade Kusträddardagen 1400 deltagare som tillsammans städade en kuststräcka på nästan 25 mil. Längs med den bohuslänska kusten samlade Västkuststiftelsen under 2006 ihop 19 944 säckar skräp och 1 072 fiskelådor samt 1 533 oljedunkar som innehöll 2 237 liter olja. 

Skräp i havet och på ständer är ett stort problem som jag länge har engagerat mig i genom att själv plocka skräp ocxh det är väldigt välkommet att fler uppmärksammar frågan och jobbar med den.

Konsekvenser av nedskräpning på ständer och i havet:
Plast är nog det värsta skräpet i hav och på stränder – ett skräp som vi inte blir av med. Det kan ta flera hundra år, ibland tusentals, för plast att brytas ned . Den bryts först ned till mikroplastbitar, som flyter runt i vattnet och hamnar som förklädda sandkorn på stranden – plastbitar som till slut kan hamna i både djur och människor. 
Fåglar och andra djur förväxlar plasten med mat och svälter ihjäl när deras magsäckar fylls med näringsfri plast.
På 1980-talet var hälften av all plasten i marina miljöer från industrier och hälften konsumentplast. Idag kommer 90 procent av plasten från privata konsumenter  men den gamla plasten finns fortfarande kvar. Det finns också det ett tydligt samband mellan fartygstrafik och de områden där nedskräpningen är som störst.

Stoppa den marina nedskräpningen nu!
Källor: Håll Sverige Rent, Naturskyddsföreningen, Västkuststiftelsen

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar